Grób uczestnika ruchu antycarskiego Józefa Majewskiego

Józef Majewski, ksiądz dziekan grodzieński, uczestnik ruchu antycarskiego w l. 1861-1862 r. (1817-1897). W sierpniu 1861 r. na terenie guberni grodzieńskiej  zorganizował patriotyczno-religijną procesję, za co rozkazem gubernatora  generalnego Powiatu Wileńskiego został aresztowany i przewieziony do Wilna. Sprawa  J. Majewskiego była rozpatrywana wg ustaw kryminalnych przez Komisję Trybunału Wojennego. Jako dowód do sprawy przytoczone zapis jego kazania, wygłoszonego przedWięcej oGrób uczestnika ruchu antycarskiego Józefa Majewskiego[…]