Grób uczestnika ruchu antycarskiego Józefa Majewskiego

Józef Majewski, ksiądz dziekan grodzieński, uczestnik ruchu antycarskiego w l. 1861-1862 r. (1817-1897). W sierpniu 1861 r. na terenie guberni grodzieńskiej  zorganizował patriotyczno-religijną procesję, za co rozkazem gubernatora  generalnego Powiatu Wileńskiego został aresztowany i przewieziony do Wilna. Sprawa  J. Majewskiego była rozpatrywana wg ustaw kryminalnych przez Komisję Trybunału Wojennego. Jako dowód do sprawy przytoczone zapis jego kazania, wygłoszonego przed procesją w dn. 14 (26) sierpnia 1861 r.  W tym kazaniu polski stan polityczny  oraz sytuacja kościoła rzymsko-katolickiego  była porównana do zburzonej Jerozolimy. Trybunał stwierdził, że J. Majewski nie uwzględnił zakazów władzy cywilnej i duchowej, został skazany na zesłanie na Sybir z pozbawieniem stanu kapłańskiego oraz praw cywilnych. J. Majewski był pierwszym duchownym  osądzony przez Trybunał Wojennych w guberni wileńskiej ,  w dniu 10 (22) grudnia 1861 r.  został zesłany do Kurganu w guberni tobolskiej. Jednak na wniosek gubernatora generalnego Powiatu Wileńskiego  z okazji dnia urodzin cara  17 (29) kwietnia 1962 r. został ułaskawiony, zezwolono mu na powrót do ojczyzny. 22 lipca 1862 r. wrócił z zesłania. Biskup miał go skierować do wiejskiej parafii, gdzie miał objąć funkcje wikariusza pod stałym nadzorem policji. Żywot swój ks. J. Majewski zakończył w Druskienikach.

Upamiętnienie ogrodzone metalowym ogrodzeniem z bramką. Nagrobek prostokątny, cokół i postument z granitu.

Inskrypcja

"D.O.M. / Ksiądz Józef / MAJEWSKI / ur. 1817 r. / zm. 18 Maja 1897 r. / w 51 r. kapłaństwa. / Do 1862 r. Pleban i / Dziekan Grodzieński, / od 1879 r. / kapelan Druskienicki. /  "Pokój jego duszy" /