Grób powstańca listopadowego Wincentego Matuszewicza w Paparcziai

Wincenty Matuszewicz, herbu Łabędź, ur. dnia 5 IV 1801 w Owsianiszkach (Ausieniškės), pow. trockiego, zmarł dnia 5 VIII 1862 w Paryżu, podpułkownik z 1831, emigrant. Po ukończeniu Uniwersytetu Wileńskiego był prezesem sądu zamkowego w Trokach. Po wybuchu powstania w 1831 r. zebrał oddział powstańców z powiatu trockiego i stanął na ich czele. Wyróżnił się wWięcej oGrób powstańca listopadowego Wincentego Matuszewicza w Paparcziai[…]