Grób powstańca listopadowego Wincentego Matuszewicza w Paparcziai


()

wieś Paparcziai, r. koszedarski / Paparčių k., Paparčių sen., Kaišiadorių r. sav.

Wincenty Matuszewicz, herbu Łabędź, ur. dnia 5 IV 1801 w Owsianiszkach (Ausieniškės), pow. trockiego, zmarł dnia 5 VIII 1862 w Paryżu, podpułkownik z 1831, emigrant. Po ukończeniu Uniwersytetu Wileńskiego był prezesem sądu zamkowego w Trokach. Po wybuchu powstania w 1831 r. zebrał oddział powstańców z powiatu trockiego i stanął na ich czele. Wyróżnił się w walkach z oddziałami rosyjskimi: 03.04.1831 w Trokach, 17-24.04.1831. w Wilnie, pod Owsianiszkami, 29.04.1831. w Kiejdanach, 05.05.1831. pod Bajsogałą, 19.06.1831. w Ponarach.

Opis obiektu: nagrobek z brązowego kamienia, zwieńczony metalowym krzyżem, tablica z napisem w j. polskim i łacinie. Stan zadowalający, krzyż wyłamany.

Inskrypcja

D.O.M Tadeusz i Franciszki / Ravienskich / MATUSZEWICZOW / i Anieli z (?) Matuszewicz (?) / HAUSZTEJNOWEJ / i szczątki (?) I. P. / Vincentego / MATUSZEWICZA / Wilno Sobolewski