Zbiorowy grób żołnierzy AK oddziału Komara w Sangieliszkach

Zbiorowy grób żołnierzy AK oddziału Komara w Sangieliszkach

Spoczywa tu 16 żołnierzy oraz 3 osoby cywilne, ofiary okupantów. Pomnik nagrobny wzniesiono w 1998 r., współfundatorem była ROPWIM. W tym samym roku została odnowiona również kaplica. Tu pogrzebani są przedstawiciele polskiej szlachty — Franciszek Zniszczyński oraz jego małżonka Monika (z Andruszkiewiczów) Zniszczyńska. Przy kaplicy, na nieczynnym już od dawna cmentarzu, pochowani są w ubiegłych stuleciachWięcej oZbiorowy grób żołnierzy AK oddziału Komara w Sangieliszkach[…]