Grób Antoniego Nowickiego

Antoni Nowicki – szeregowy P.O.W., zginął  20 sierpnia 1920 r. (według kartoteki Wacława Wejtki, Antoni Nowicki poległ 20 lipca 1920 r.) Miejsce pochówku oznaczone stelą od frontu ścięta ukośnie. Front kompozycyjnie podzielony na dwie partie: w górnej, na całej szerokości wyryty krzyż grecki, w dolnej inskrypcja ryta. Dwie pierwsze litery inskrypcji ujmują dolne ramię krzyża.  

Zbiorowa mogiła ofiar mordu z dn. 19-20 maja 1942 roku w Nowych Święcianach

Zbiorowa mogiła ofiar mordu z dn. 19-20 maja 1942 roku w Nowych Święcianach

Policja litewska zamordowała tu 27  (?) Polaków w odwecie za zabicie w Święcianach wysokiej rangi oficera niemieckiego. Z komunikatu IPN: „Zbrodnia była największą akcją odwetową zorganizowaną przez niemieckie władze okupacyjne na terenie Wileńszczyzny. Aktem zemsty za zabicie dwóch urzędników niemieckich i komendanta obozu jenieckiego przez partyzantów sowieckich z oddziału Fiodora Markowa. Zatrzymano co najmniej 400Więcej oZbiorowa mogiła ofiar mordu z dn. 19-20 maja 1942 roku w Nowych Święcianach[…]