Grób Antoniego Nowickiego

Antoni Nowicki – szeregowy P.O.W., zginął  20 sierpnia 1920 r. (według kartoteki Wacława Wejtki, Antoni Nowicki poległ 20 lipca 1920 r.)

Miejsce pochówku oznaczone stelą od frontu ścięta ukośnie. Front kompozycyjnie podzielony na dwie partie: w górnej, na całej szerokości wyryty krzyż grecki, w dolnej inskrypcja ryta. Dwie pierwsze litery inskrypcji ujmują dolne ramię krzyża.

 

Inskrypcja

Ś P / ANTONI / NOWICKI / SZER. P.O.W. / 20 - VIII - 1920 //.