Grób uczestnika powstania styczniowego Aleksandra Ostrowskiego w Pasandrowie

Spoczywa tu Aleksander Ostrowski (Aleksandras  Astrauskas  † 1919-03-15), uczestnik powstania styczniowego.  Na wiejskim cmentarzu w okolicach Pasandrowia (Pasandravys) obok grobu A. Ostrowskiego zachowały się słupy kapliczne, upamiętniające poległych powstańców 1863 r. w walkach z armią carską  powstańców. Wg przekazów ustnych są tu pochowani powstańcy 1863 r., którzy zginęli w okolicach Pasandrowa w walkach z oddziałami rosyjskimi. LiczbaWięcej oGrób uczestnika powstania styczniowego Aleksandra Ostrowskiego w Pasandrowie[…]