Grób uczestnika powstania styczniowego Aleksandra Ostrowskiego w Pasandrowie

Spoczywa tu Aleksander Ostrowski (Aleksandras  Astrauskas  † 1919-03-15), uczestnik powstania styczniowego.  Na wiejskim cmentarzu w okolicach Pasandrowia (Pasandravys) obok grobu A. Ostrowskiego zachowały się słupy kapliczne, upamiętniające poległych powstańców 1863 r. w walkach z armią carską  powstańców. Wg przekazów ustnych są tu pochowani powstańcy 1863 r., którzy zginęli w okolicach Pasandrowa w walkach z oddziałami rosyjskimi. Liczba poległych nieustalona. Spoczywa tutaj uczestnik powstania Aleksander Ostrowski, ur. 1841-04-23, zmarły 1919-03-15. Są tu pochowani członkowie rodziny Ostrowskich, znajduje się także grób nieustalonego mieszkańca okolic[1].

[1] Dane Rejestru Dóbr Kultury: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search