Zbiorowy grób powstańców styczniowych w Cytowianach

W zbiorowej mogile spoczywa ponad 90 powstańców. Mieszkańcy okolic Cytowian aktywnie uczestniczyli w obu powstaniach: listopadowym i styczniowym. Jeden z dowódców powstania styczniowego Antoni Mackiewicz (ur. 1828) pochodzi z Cytowian. W 1830 r. żmudzcy powstańcy biorą udział w powstaniu listopadowym, w Cytowianach przez cały czerwiec 1831 r. działa centralny rząd Żmudzi. Utworzono tutaj fabrykę-laboratorium produkcjiWięcej oZbiorowy grób powstańców styczniowych w Cytowianach[…]