Pozostałości po grobach żołnierzy WP i Batalionu Strzelców Granicznych

Betonowe tabliczki nagrobne żołnierzy WP i Batalionów Strzelców Granicznych zmarłych w latach 1920-1922 znajdują się w obrębie grobu rodzinnego Radomskich, na cmentarzu w Landwarowie. Ich nazwiska zostały umieszczone na tablicach pamiątkowych znajdujących się w kwaterze żołnierzy WP w Trokach. Od wiosny 1921 r. do lata 1922 r. granicę w obszarze Landwarowa – Trok – RudziszekWięcej oPozostałości po grobach żołnierzy WP i Batalionu Strzelców Granicznych[…]