Grób 2 żołnierzy AK w Duksztach Pijarskich

Grób 2 żołnierzy AK w Duksztach Pijarskich

Na cmentarzu w Duksztach Pijarskich spoczywa w zbiorowej mogile 2 żołnierzy AK z oddziału Andrzeja Święcickiego ps. „Frycz”. Według. prof. J. Wołkonowskiego, polegli 5 lipca 1944 r., grób znajduje się nieopodal wejścia na cmentarz, główną aleją w lewo. Siedemnastoosobowa grupa polskich żołnierzy z oddziału „Frycza”  uderzyła z zasadzki na 130 osobowy oddział niemiecki w miejscowości RusinWięcej oGrób 2 żołnierzy AK w Duksztach Pijarskich[…]