Grób 2 żołnierzy AK w Duksztach Pijarskich

Na cmentarzu w Duksztach Pijarskich spoczywa w zbiorowej mogile 2 żołnierzy AK z oddziału Andrzeja Święcickiego ps. „Frycz”. Według. prof. J. Wołkonowskiego, polegli 5 lipca 1944 r., grób znajduje się nieopodal wejścia na cmentarz, główną aleją w lewo.

Siedemnastoosobowa grupa polskich żołnierzy z oddziału „Frycza”  uderzyła z zasadzki na 130 osobowy oddział niemiecki w miejscowości Rusin koło Dukszt. W tym czasie oddziały polskie, w ramach akcji „Burza”, miały za zadanie atakować i stale nękać wycofujące się oddziały niemieckie z tych terenów. Oddział polski z racji przewagi liczebnej przeciwnika, wycofał się z pola walki. W potyczce zginęło trzech żołnierzy niemieckich, zaś po stronie polskiej zginęli dwóch żołnierzy AK. Jednym z nich był Józef Skawiński „Rawicz”, który walkę zbrojną rozpoczął w oddziale AK od jesieni 1943 r. Obaj żołnierze AK zostali pochowani 7 lipca w Duksztach. Podczas tego pogrzebu nastąpił masowy napływ ochotników z Dukszt i okolic miejscowości do oddziału „Frycza”. Według P. Rokickiego obaj polegli w zasadzce na niemiecki oddział koło wsi Rusiany. Pod pseudonimem „Kot” spoczywa żołnierz Radzikowski.[1]

[1] Rokicki P., Ku Ostrej Bramie, Wileńska i Nowogródzka Armia Krajowa w obronie ziemi ojczystej, Warszawa 2016, str. 311

732 Dukszty Pijarskie zdjecie z rogatywkami

Inskrypcja

Zginęli w walce / o wolną Polskę / żołnierze Wileńskiej Brygady / Armii Krajowej / 5 VII 1944 / „Rawicz” - Józef Skawiński / „Kot” – nazwisko nieznane / „Niech się Polska przyśni Tobie” /