Grób żołnierza WP Bolesława Rayzachera

Grób żołnierza WP Bolesława Rayzachera

Według kartoteki Wacława Wejtki zwłoki Bolesława Rayzachera miały być pochowane na Rossie czasowo, a następnie przewiezione do Warszawy skąd Rayzacher pochodził. Niemniej inwentaryzator odnotował dn. 11 lipca 1933 r. i 21 sierpnia 1934 r., że w katakumbach c (II, nr 14) znajduje się nisza z blaszaną tabliczką: S. + P. / Bolesław Rayzacher / podporucznikWięcej oGrób żołnierza WP Bolesława Rayzachera[…]