Grób żołnierza WP Bolesława Rayzachera

Według kartoteki Wacława Wejtki zwłoki Bolesława Rayzachera miały być pochowane na Rossie czasowo, a następnie przewiezione do Warszawy skąd Rayzacher pochodził. Niemniej inwentaryzator odnotował dn. 11 lipca 1933 r. i 21 sierpnia 1934 r., że w katakumbach c (II, nr 14) znajduje się nisza z blaszaną tabliczką: S. + P. / Bolesław Rayzacher / podporucznik Artyl. / Wojsk Polskich / Poległy ku chwale Ojczyzny / w Boju z Nieprzyjacielem / w dniu 16 Czerwca 1920 roku / pod wsią Słobodziną / na południu od toru kolejowego / Mołodeczno – Połock / Cześć Jego Pamięci //.

 

Źródło: http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=13747

Inskrypcja

PPOR. RAYZACHER BOLESŁAW / III DYON 8 P.A.P. + 6.7.1920. //.