Kwatera żołnierzy Wojska Polskiego w Nowych Święcianiach

Kwatera żołnierzy Wojska Polskiego w Nowych Święcianiach

W Nowych Święcianach spoczywa ok. 500 żołnierzy WP. W latach 2002-2003 odrestaurowano kwaterę i wybudowano upamiętnienie centralne na zlecenie i koszt ROPWiM. W czasie ekspedycji inwentaryzacyjnej w 2018 roku członkowie Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie spisali116 grobów żołnierzy Wojska Polskiego w Nowych Święcianach. Lista pochowanych: Adamowski …, szereg. 5 kmp. …, + 2.VIII.1919 Adamski Stan.,Więcej oKwatera żołnierzy Wojska Polskiego w Nowych Święcianiach[…]

Kwatera żołnierska żołnierzy polskich w Duksztach Starych

Kwatera żołnierska żołnierzy polskich w Duksztach Starych

Na cmentarzu obok cerkwi w  Duksztach Starych  spoczywają obrońcy Ojczyzny, którzy podążając na północny-wschód wyzwolili Dyneburg (przekazali go Łotwie), są to też prochy poległych w tych okolicach we wrześniu i grudniu 1919 r. (z 5 i 7 Pułku Piechoty Legionów).  Nekropolia była prawie całkowicie zniszczona, od kilkanaście lat temu prace przy odnowieniu kwatery rozpoczął ZwiązkuWięcej oKwatera żołnierska żołnierzy polskich w Duksztach Starych[…]