Grób prof. Ryszarda Biehlera w Balingródku

Prof. Ryszard Biehler (1875-1945) – leśnik, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, w l. 1918-1920 dziekan Wydziału Leśnego SGGW, od 1921 r. inspektor Zarządu Okręgowego Lasów Państwowych w Wilnie, w l. 1924-1939 kierownik Zakładu Hodowli Lasu na Uniwersytecie Poznańskim. Aresztowany przez władze sowieckie w 1944 r. został wypuszczony z więzienia wiosną 1945 r. i wkrótce zmarł[1]. Nagrobek prof.Więcej oGrób prof. Ryszarda Biehlera w Balingródku[…]