Grób prof. Ryszarda Biehlera w Balingródku

Prof. Ryszard Biehler (1875-1945) – leśnik, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, w l. 1918-1920 dziekan Wydziału Leśnego SGGW, od 1921 r. inspektor Zarządu Okręgowego Lasów Państwowych w Wilnie, w l. 1924-1939 kierownik Zakładu Hodowli Lasu na Uniwersytecie Poznańskim. Aresztowany przez władze sowieckie w 1944 r. został wypuszczony z więzienia wiosną 1945 r. i wkrótce zmarł[1]. Nagrobek prof. Ryszarda Biehlera, został odnaleziony i uporządkowany w 2015 r. przez polskich naukowców z Katedry Użytkowania Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy umieścili na odnalezionym nagrobku pamiątkową tablicę. Grób zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części cmentarza.[2]

[1] http://www.podbrodzie.pl/index.php?pid=2&sub=getTrasa&trasaid=2

[2] http://podbrodzie.info.pl/index.php?pid=3&sub=showKat&katid=11&site=102

Inskrypcja

/Ś.P. / RYSZARD BIEHLER / 1878-1945 / LEŚNIK / DZIEKAN WYDZIAŁU LEŚNEGO SGGW / PROFESOR UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO / OPIEKUN KOŁA LEŚNIKÓW UP / TERESA BIEHLER / Z D. DOWIAT /