Grób żołnierza WP Longina Sidorowicza w Korwiu

Grób żołnierza WP Longina Sidorowicza w Korwiu

Sidorowicz Longin, magister praw, podchorąży, urodzony w 1916 r., zmarł 29 września 1939 z ran odniesionych w obronie Warszawy. Pochowany w Warszawie (?) Mogiła znajduje się w rzędzie grobów usytuowanych pod kątem prostym do grobu Jana Stankiewicza, po lewej stronie skośnej alejki, jest to trzeci grób w omawianym rzędzie. Żołnierz spoczywa w grobowcu rodzinnym –Więcej oGrób żołnierza WP Longina Sidorowicza w Korwiu[…]