Grób żołnierza WP Longina Sidorowicza w Korwiu

Sidorowicz Longin, magister praw, podchorąży, urodzony w 1916 r., zmarł 29 września 1939 z ran odniesionych w obronie Warszawy. Pochowany w Warszawie (?)

Mogiła znajduje się w rzędzie grobów usytuowanych pod kątem prostym do grobu Jana Stankiewicza, po lewej stronie skośnej alejki, jest to trzeci grób w omawianym rzędzie. Żołnierz spoczywa w grobowcu rodzinnym – u góry obelisku znajduje się napis poświęcony kobiecie o nazwisku Sidorowicz.

Inskrypcja

[…] podchorąży Longin Sidorowicz / zm. 29.09.1939 r. / Z ran odniesionych / w obronie Warszawy /żył 23 lat./