Cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r. w Podbrodziu

Cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r. w Podbrodziu

W Podbrodziu były dwa cmentarze: wojenny i wojenno-garnizonowo-cywilny. Według planu z 1930 r. cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego znajdował się obok cmentarza niemieckiego, przy drodze z Podbrodzia do Kiemeliszek. Znajdowały się tam 24 groby, z tym że w grobie nr 9 pochowano dwóch żołnierzy NN. Wg. danych Rejestru Dóbr Kultury spoczywają tu żołnierze Wojska II Rzeszy,Więcej oCmentarz żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r. w Podbrodziu[…]