Groby żołnierzy Wojska Polskiego w Powiewiórce

Groby żołnierzy Wojska Polskiego w Powiewiórce

Dowódca pułku, pułkownik Butkiewicz, zdecydował się uderzyć na tyły litewskie. W tym celu wyruszył z Wornian, dokąd pułk przybył z frontu sowieckiego, i przeprawił się mostem kolejowym przez rzekę Wilię, po czym w bród przez rzekę Żejmianę koło wsi Drużyle i podjął marsz na Podkrzyż, Dojlidany, Poszyle, Gieglówkę, przedzierając się przez oddziały litewskie w ciągłejWięcej oGroby żołnierzy Wojska Polskiego w Powiewiórce[…]