Grób żołnierza AK Tadeusza Wartmana w Rudominie

Grób żołnierza AK Tadeusza Wartmana w Rudominie

Tadeusz Wartman, ps. „Szwajcar II” (1908-1944), pochodził z rodziny ziemiańskiej. Jego rodzice Maria i Witold Wartmanowie, poprzednio mieszkający w powiecie dzisnieńskim na terenie obecnej Białorusi, w latach 30. ubiegłego wieku nabyli majątek Szwajcary pod Rudominą. Wartman był uczniem gimnazjum im. króla Stanisława Augusta w Wilnie, następnie studiował prawo na USB. W 1944 roku  był jużWięcej oGrób żołnierza AK Tadeusza Wartmana w Rudominie[…]