Grób żołnierza AK Tadeusza Wartmana w Rudominie

Tadeusz Wartman, ps. „Szwajcar II” (1908-1944), pochodził z rodziny ziemiańskiej. Jego rodzice Maria i Witold Wartmanowie, poprzednio mieszkający w powiecie dzisnieńskim na terenie obecnej Białorusi, w latach 30. ubiegłego wieku nabyli majątek Szwajcary pod Rudominą. Wartman był uczniem gimnazjum im. króla Stanisława Augusta w Wilnie, następnie studiował prawo na USB. W 1944 roku  był już żołnierzem 1 Brygady Wileńskiej AK, miał pseudonim „Szwajcar II”. Gdy wojska sowieckie po wyzwoleniu Wilna zaczęły podstępnie rozbrajać oddziały AK, próbował przedrzeć się do Puszczy Rudnickiej. Pomiędzy Szwajcarami a Rudominą, w Sokolnikach, natknął się na jednostkę NKWD. Zginął w walce, tam też został pogrzebany. Później matka Tadeusza przeniosła jego ciało na cmentarz parafialny w Rudominie, gdzie spoczął obok ojca Witolda, zmarłego w 1938 r.[1]

[1] http://www.tygodnik.lt/200628/bliska1.html

Inskrypcja

Tadeusz Wartman „Szwajcar II”, 1 Brygada AK, poległ w lipcu 1944 w walce z NKWD. /Cześć Jego pamięci! /1 lipca 2007 Radio Znad Wilii, Magazyn Kombatancki. /