Miejsce pochówku żołnierzy Wojska Polskiego w Kownie

Na cmentarzu karmelickim w Kownie, zwanym również Starym Cmentarzem (lit. Karmelitų kapinės, Kauno senosios kapinės) – wielowyznaniowym cmentarzu, położonym na terenie Nowego Miasta w Kownie, istniejącym w latach 1847–1959, obecnie przekształconym w Park Pokoju (lit. Ramybės parkas), spoczywają żołnierze polscy z I Wojny Światowej. Groby znajdowały się niegdyś na północnej stronie starego cmentarza w Kownie.Więcej oMiejsce pochówku żołnierzy Wojska Polskiego w Kownie[…]