Miejsce pochówku żołnierzy Wojska Polskiego w Kownie

Na cmentarzu karmelickim w Kownie, zwanym również Starym Cmentarzem (lit. Karmelitų kapinės, Kauno senosios kapinės) – wielowyznaniowym cmentarzu, położonym na terenie Nowego Miasta w Kownie, istniejącym w latach 1847–1959, obecnie przekształconym w Park Pokoju (lit. Ramybės parkas), spoczywają żołnierze polscy z I Wojny Światowej. Groby znajdowały się niegdyś na północnej stronie starego cmentarza w Kownie.

W czasie I wojny światowej na cmentarzu chowano żołnierzy walczących stron, m. in. 114 Niemców (w części ewangelickiej), 206 muzułmanów i 550 katolików. Wg danych ROPWiM, w Kownie w mogiłach pojedynczych ma spoczywać 10 żołnierzy WP 1918-1929, zmarłych z ran w niewoli:

  1. Brzozowski, zm. 08 02 1920
  2. Pawłowicz, zm. 27 10 1920
  3. Wodziński, zm. 20 09 1920
  4. Szeństa, zm. 14 08 1920
  5. Żwirko, zm. 19 04 1920
  6. Siemieża, zm. ? 1920
  7. Pożejko, zm. ? 1920
  8. Sleżi?, zm. ? 1920
  9. Kobus, zm. 03 10 1920
  10. Sikoski, lotnik WP, zm. 04 03 1921 śmiercią walecznych

W zbiorach Narodowego  Archiwum  Cyfrowego zachowało się zdjęcie grobu Antoniego Brzozowskiego, Izydora Pawłowicza i Władysława Wodzińskiego, zmarłych w litewskiej niewoli:  https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/249245/95fcae4daab516631db020f2f1104bfd/