Tablica ku czci ks. Franciszka Zawadzkiego na Antokolu

W kościele śś. Piotra i Pawła na Antokolu znajduje się tablica pamiątkowa dla uczczenia kapłańskiego jubileuszu ks. Franciszka Zawadzkiego. Jest ona wykonana z marmuru, umieszczono ją na prawo od obrazu Matki Boskiej Łaskawej. Ks. Franciszek Zawadzki (1829-1915) , herbu Rogala, został pogrzebany w katakumbach przy kościele śś. Piotra i Pawła. Brał czynny udział w powstaniuWięcej oTablica ku czci ks. Franciszka Zawadzkiego na Antokolu[…]