Tablica ku czci ks. Franciszka Zawadzkiego na Antokolu

W kościele śś. Piotra i Pawła na Antokolu znajduje się tablica pamiątkowa dla uczczenia kapłańskiego jubileuszu ks. Franciszka Zawadzkiego. Jest ona wykonana z marmuru, umieszczono ją na prawo od obrazu Matki Boskiej Łaskawej. Ks. Franciszek Zawadzki (1829-1915) , herbu Rogala, został pogrzebany w katakumbach przy kościele śś. Piotra i Pawła. Brał czynny udział w powstaniu styczniowym. W czasach ucisku religijnego ocalił od zagłady kościoły w Konstantynowie i w Udziale. Jego staraniem kościół antokolski został starannie odnowiony.

W lewym górnym rogu tablicy na czarnym medalionie wyrzeźbiony został profil ks. Zawadzkiego. Inskrypcja nie wspomina wprost o udziale księdza w powstaniu styczniowym, jednak ten udział sugeruje wezwanie u góry tablicy z inskrypcją: Błogosławieni którzy miłują / Boga i Ojczyznę!. Poniżej tekst: W dzień pięćdziesięcioletniego Jubileuszu kapłaństwa / księdza Franciszka Zawadzkiego ostatniego z re/gularnych kanoników Lateraneńskich, obecnie probo/szcza kościoła ss Piotra i Pawła na Antokolu pa/rafjanie w dowód czci i uznania zasług tę tablicę / wmurowali 24 czerwca 1905 roku.

Inskrypcja

Błogosławieni którzy miłują / Boga i Ojczyznę!. Poniżej tekst: W dzień pięćdziesięcioletniego Jubileuszu kapłaństwa / księdza Franciszka Zawadzkiego ostatniego z re/gularnych kanoników Lateraneńskich, obecnie probo/szcza kościoła ss Piotra i Pawła na Antokolu pa/rafjanie w dowód czci i uznania zasług tę tablicę / wmurowali 24 czerwca 1905 roku.