Grób żołnierzy AK z Oddziału Partyzanckiego por. Czesława Stankiewicza ps. Komar w Długich Kątach

Grób żołnierzy AK z Oddziału Partyzanckiego por. Czesława Stankiewicza ps. Komar w Długich Kątach

6 stycznia 1945 roku w walce z okrążającymi ich wojskami NKWD poległo tutaj ok. 25 żołnierzy oddziału „Komara” (porucznik Czesław Stankiewicz). 2 stycznia 1945 roku odbyła się narada sześciu polskich oddziałów, które liczyły ponad 200 żołnierzy. Po naradzie wszystkie oddziały wyruszyły do Puszczy Rudnickiej pod dowództwem por. Czesława Stankiewicza, gdzie 6 stycznia zostały zaatakowane przezWięcej oGrób żołnierzy AK z Oddziału Partyzanckiego por. Czesława Stankiewicza ps. Komar w Długich Kątach[…]