Grób weterana powstania styczniowego Stanisława Staniewicza

??????????????

Stanisław Staniewicz urodził się w 1845 r., był właścicielem majątku Starzynki w powiecie lepelskim guberni witebskiej; walczył w powstaniu styczniowym. Zmarł 23 października 1919 r. w wieku 74 lat. Miejsce pochówku oznakowane krzyżem, ma obramowanie betonowe. Całość ogrodzona czterema betonowymi słupkami połączonymi metalowym prętem. Na skrzyżowaniu ramion krzyża umieszczona jest mała tabliczka z napisem „weteran 63go roku”.

 

Inskrypcja

WETERAN 1863 roku. Poniżej znajduje się druga tabliczka, a na niej inskrypcja: Ś + P / STANISŁAW STANIEWICZ / weteran 1863 r. / właściciel majątku Starzynki / pow. lepelskiego grni witebskiej / zm. 23 X 1919 r. w wieku lat 74 / Cześć jego pamięci.