Gró ochotniczki Legionów Zofii Krawczyk

PODCHOR. KRAWCZYKÓWNA ZOFIA / OCHOTN. LEG. KOB. + 18. 5. 1921 //.

Inskrypcja

PODCHOR. KRAWCZYKÓWNA ZOFIA / OCHOTN. LEG. KOB. + 18. 5. 1921 //.