Kwatera wojenna na cmentarzu Nowa Rossa

Pochowano tu żołnierzy polskich i litewskich – ofiary walk 1920 r. Były tam również groby pierwszych polskich żołnierzy, które w krótkim czasie uległy zniszczeniu i zapomnieniu. Żołnierze ci walczyli w Samoobronie Wileńskiej w końcu grudnia 1918 r. i w styczniu 1919 r. W kwaterze na Nowej Rossie spoczywa 40 żołnierzy polskich (17 z nich – nieznanych), zginęli lub zmarli w latach 1919 – 1922, z nich 8 żołnierzy samoobrony generała Władysława Wejtko, którzy zginęli w 1919 r. w walkach z Armią Czerwoną o Wilno oraz 32 żołnierzy oddziałów generała Lucjana Żeligowskiego, polegli w latach 1920-1922. Wg. E. Małachowicza, gdy po I Wojnie Światowej, w końcu grudnia 1919 r. rozpoczęła się ewakuacja wojsk niemieckich, a wraz z nimi władz popieranej przez nich litewskiej Taryby, przeciwko zbliżającym się wojskom bolszewickim wystąpiła Samoobrona Kresów, złożona z miejscowego społeczeństwa i resztek byłych formacji wschodnich na obszarze Białorusi. Jakkolwiek nie było realnych szans obronienia miasta, to jednak akcja Samoobrony spełniła swą rolę, zwracając uwagę odradzającego się państwa polskiego na Ziemię Wileńską i dążenia jej ludności. Ofiary poniesione w tych walkach były znaczne, zwłaszcza wśród młodzieży manifestującej patriotyzm i chęć  walki. Część poległych w 1919 r. została pochowana  w narożu cmentarza na Nowej Rossie, gdzie później pojawiły się też groby żołnierzy polskich i litewskich z bojów 1920 r. Cmentarzyk ten został około 1926 r. przebudowany; nadano mu trwałe formy architektoniczne wykonane z betonu1. Wykonano wtedy betonowe płyty  – stele grobów 40 żołnierzy polskich i 22 litewskich. Spośród zachowanych do dziś grobów tego cmentarzyka znajdują się też groby Samoobrony Wileńskiej. Na kwaterze wzniesiono pomnik – kolumnę z napisem: „Wilno swoim wybawcom” i rzeźbą orła na szczycie. Została ona zniszczona wkrótce po 1945 r. Kwatera zachowała się do dziś. Była wielokrotnie odnawiana.

Kwatera znajduje się w narożniku cmentarza. Z jednej strony ogrodzona jest otynkowanym murem przykrytym dachówką, z drugiej – prostym, metalowym płotem, w którym znajduje się furtka cmentarna. Centralnie zakomponowana masywna, betonowa kolumna otoczona jest rzędami mogił. Kolumna osadzona jest na wysokiej, prostej betonowej podstawie. Dolną jej część stanowi granitowa płyta składająca się z 4 elementów oraz profilowany ćwierćwałek. Trzon kolumny ozdobiony jest wypukłymi włóczniami. Nad ich grotami znajduje się napis, również wypukły. Pierwotnie kolumna zwieńczona była rzeźbą orła. Po lewej stronie 3 rzędy mogił (39 nagrobków oraz 1 nagrobek po prawej stronie wejścia na cmentarz). Spoczywają tu polscy żołnierze. Po prawej stronie 2 rzędy mogił żołnierzy litewskich. Teren wokół kolumny i nagrobków wyłożony jest kostką ceramiczną.

W 1990 r. groby powoli remontowano społecznie, pracując w soboty. W 1991 r. nastąpiło uporządkowanie cmentarzyka. W 1992 r. zdarzały się wypadki wandalizmu zarówno wśród grobów litewskich jak i polskich żołnierzy.

Wymiana starych żołnierskich nagrobków na identyczne kopie oraz gruntowna renowacja oryginalnej kolumny z inskrypcją Wilno swoim wybawcom, która stanowi centralny element polskiej kwatery wojennej –– to efekt prac przeprowadzonych na cmentarzu Nowa Rossa w Wilnie przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W 2019 r. Fundacja Wolność i Demokracja sfinalizowała prace rewitalizacyjne na polskiej kwaterze wojskowej z lat 1919-20, która znajduje się na cmentarzu na Nowej Rossie. Zrewitalizowano 40 nagrobków, odnowiono też znajdującą się tam kolumnę. W toku remontu doszło do kolizji drogowej, gdy samochód wjechał w ogrodzenie cmentarza na Rossie i stratował kilka nagrobków polskich żołnierzy. Prace naprawcze zrealizowane zostały za koszt samorządu m. Wilna, który ma odzyskać koszty od sprawcy. Prace w grudniu 2019 r. zostały protokolarnie przyjęte przez ASMW oraz Departament Dziedzictwa Kulturowego przy MK RL.

 

  1. Cmentarz na Rossie od świtu do zmierzchu, ROPWiM, s. 19
Inskrypcja

WILNO SWOIM WYBAWCOMObiekty w tym miejscu
1. Gró ochotniczki Legionów Zofii Krawczyk
2. Grób Aleksandra Borkowskiego
3. Grób Daniela Mroczkiewicza
4. Grób Izydora Kowalewskiego
5. Grób Józefa Rybaka
6. Grób Michała Doktorowa
7. Grób Michała Raczkowskiego
8. Grób nieznanego żołnierza
9. Grób nieznanego żołnierza Samoobrony Wileńskiej
10. Grób nieznanego żołnierza samoobrony wileńskiej
11. Grób nieznanego żołnierza Wojsk Polskich
12. Grób nieznanego żołnierza Wojsk Polskich
13. Grób nieznanego żołnierza Wojsk Polskich
14. Grób nieznanego żołnierza Wojsk Polskich
15. Grób nieznanego żołnierza Wojsk Polskich
16. Grób nieznanego żołnierza Wojsk Polskich
17. Grób nieznanego żołnierza Wojska Polskiego
18. Grób nieznanego żołnierza WP
19. Grób nieznanego żołnierza WP
20. Grób nieznanego żołnierza WP
21. Grób nieznanego żołnierza WP
22. Grób nieznanego żołnierza WP
23. Grób nieznanego żołnierza WP
24. Grób nieznanego żołnierza WP
25. Grób nieznanego żołnierza WP
26. Grób ochotniczki Legionów Kobiecych Czerniawskiej Tekli
27. Grób ochotnika Herkulana Kukowicza
28. Grób ochotnika samoobrony wileńskiej Jakubowskiego
29. Grób ochotnika samoobrony wileńskiej Nowickiego
30. Grób Ryszarda Kononowicza
31. Grób Stanisława Kieroszewskiego
32. Grób Tadeusza Tołkacza
33. Grób ułana Józefa Lisika
34. Grób Wincentego Pempka
35. Grób żołnierza Samoobrony Wileńskiej Jerzego Przytulskiego
36. Grób żołnierza Samoobrony Wileńskiej Stefana Podgórskiego
37. Grób żołnierza WP Bolesława Rayzachera
38. Grób żołnierza WP Bronisława Zdanowicza
39. Grób żołnierza WP Stefana Bednarka
40. Grób żołnierza WP Tadeusza Morajdy