Grób inż. Jerzego Gawałkiewicza w Sużanach

Inżynier Jerzy Gawałkiewicz ur. w 1900 w Warszawie – zamordowany przez faszystów 4.IV.1944

Inskrypcja

Inż. JERZY /GAWAŁKIEWICZ /Ur.w Warszawie 1900 r. /zamordowany przez /faszystów litewskich 4.IV.1944 r. / /Cześć Jego pamięci!