Grób Fortunata Nałęcza-Gorskiego rotmistrza wojsk WKL w Szawkianach

Fortunat Nałęcz-Gorski, kawaler orderu św. Stanisława, rotmistrz Wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego.

 

Inskrypcja

Fortunat Nałęcz-Gorski, kawaler orderu św. Stanisława, rotmistrz woysk Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Antoni, podkomorzy powiatu Szawelskiego, Zygmunt, 1869, Zygmunt, 1884