Grób kombatanta Eugeniusza Wojsiata w Podborzu

Eugeniusz Wojsiat był żołnierzem 77 PP Armii Krajowej ps. „Kłos”. Pod koniec swego  życia mieszkał w r. solecznickim, w Podborzu. Zmarł w 2012 r.

Inskrypcja

Eugeniusz /  Wojsiat  / 1926 - 2012