Cmentarz Parafialny św. Piotra i Pawła (Słoneczny)

Jest to jeden z najstarszych w Wilnie zachowanych zamiejskich cmentarzy przykościelnych. Został założony w pierwszej połowie XIX w. w latach 1815–1830, choć analiza architektury i źródła wskazują na jego istnienie już w wieku XVIII. Położony w sąsiedztwie kościoła Świętych Piotra i Pawła, między ulicami Paca, Słoneczną i Polową, początkowo zajmował część obecnej powierzchni, znajdującej sięWięcej oCmentarz Parafialny św. Piotra i Pawła (Słoneczny)[…]

Cmentarz Bernardyński

Cmentarz Bernardyński założony został w 1810 r. na stromym brzegu Wilenki wśród wzgórz, dolin i pagórków na Zarzeczu. Jeden z najstarszych cmentarzy Wilna, na którym spoczywają przede wszystkim Polacy, stąd nazywany „Wielką księgą historii i kultury polskiej”. Wieczny odpoczynek znaleźli tu m.in. wybitny polski krytyk literacki L. Borowski, prawnik M. Dziewicki, filantropka T. Iwicka, przyrodnikWięcej oCmentarz Bernardyński[…]

Grób kaprala 77 PP 5 BAT. Sanisława Rodziewicza ps.  Warneńczyk w Paluliszkach

Grób kaprala 77 PP 5 BAT. Sanisława Rodziewicza ps. Warneńczyk w Paluliszkach

Stanisław Rodziewicz ps. Warneńczyk – uczestnik walk o Wilno w 1944 roku, więziony w sowieckich łagrach do 1953 roku. Urodzony w  1923 r. we wsi Żygi gminy Bieniakonie w powiecie Lidzkim. Świadek Września 1939 r. i wywożenia Polaków na Syberię. Jak wspominał, w końcu 1943 roku trafił do oddziału AK, dowodzonego przez por. Stanisława Szabunię ps.Więcej oGrób kaprala 77 PP 5 BAT. Sanisława Rodziewicza ps. Warneńczyk w Paluliszkach[…]

Grób kombatanta AK Wacława Pacyno ps. Organista na Lipówce

Grób kombatanta AK Wacława Pacyno ps. Organista na Lipówce

Wacław Pacyno urodził się we wrześniu 1927 r. na terenie obecnej Białorusi, we wsi Ćwirbuty w powiecie lidzkim jako najmłodsze z trojga dzieci Jana Pacyno i Heleny z domu Ostrołuch. Jego rodzice posiadali 30-hektarowe gospodarstwo rolne. Ojciec był przed wojną sołtysem w Ćwirbutach. Wacław Pacyno ukończył 4 klasy szkoły powszechnej w rodzinnej wsi. Po wkroczeniuWięcej oGrób kombatanta AK Wacława Pacyno ps. Organista na Lipówce[…]

Grób kombatanta porucznika Stanisława Wiercińskiego w Taboryszkach

Grób kombatanta porucznika Stanisława Wiercińskiego w Taboryszkach

Stanisław Wierciński, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., żołnierz AK, więzień Łukiszek i zesłaniec syberyjski. urodził się 11 listopada 1914 roku we wsi Taboryszki, w pobliżu Turgiel. W 1932 r. wstąpił do Związku Strzeleckiego, a trzy lata później został powołany do wojska. Służył w 6. Pułku Piechoty Legionów w Wilnie. Ukończył szkołę podoficerów, zdobył stopień kaprala.Więcej oGrób kombatanta porucznika Stanisława Wiercińskiego w Taboryszkach[…]

Grób kombatantki Ireny Masojć w Bujwidzach

Grób kombatantki Ireny Masojć w Bujwidzach

Irena Masojć – Gałecka urodziła się w 1924 r., zmarła w 2013. Jej ojcem był  Józef Gałecki, mama – Jadwiga Gałecka – z domu Łuczyńska. Od 1931 r. uczęszczała do Szkoły w Bujwidzach. Od 1935 r. uczyła się w wojskowej szkole w Wilnie przy ul. A. Mickiewicza. Po inwazji niemiecko-bolszewickiej wróciła do Bujwidz. Pomagała w gospodarstwie.Więcej oGrób kombatantki Ireny Masojć w Bujwidzach[…]