Grób księdza Tomasza Sękowskiego w Pojewiańcach

Ksiądz Tomasz Sękowski (Tamošius Senkauskas-Senkus) (1817-1901) duchowny katolicki,  poeta  zesłaniec w roku 1864, miejsce zsyłki: wołogodzka, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi. W okresie powstania styczniowego był proboszczem w Pojewiańcach. Oskarżony o zmowę z powstańcami, zesłany na Sybir. Po kilku latach po odbyciu kary, ksiądz wrócił do rodzinnej parafii, gdzie zmarł.