Grób Michała Rzuchowskiego pseud. Łabędź w Adamiszkach

Michał Rzuchowski „Łabędź”, „Szary”, adiutant por. „Krysi”. W obwodzie Lida, a następnie w II batalionie 77 pp. AK Michał Rzuchowski „Łabędź” razem z Olgierdem Paszkiewiczem „Sołłokaj”, Wandą Klott i Giedyminem Pileckim oraz Dziedzicem „Perkunas”, który był redaktorem technicznym, redagował konspiracyjne pisma „Szlakiem Narbutta”. Pismo ukazywało się od listopada/grudnia 1943 r. do lutego 1945 r., mniej więcej raz na miesiąc w nakładzie 100-300 egz. Michał Rzuchowski zabity przez NKWD w Bołądziszkach w dniu 6 lutego 1945 roku. Pomnik postawiła siostra poległego, mieszkająca w Polsce. Płyta betonowa, zwieńczona krzyżem, stan dobry.

Inskrypcja

Michał / Rzuchowski / 3.IV.1920 – 6.II.1945 / Zmartwychwstać daj Panie. /