Bezimienne groby żołnierzy AK w Adamiszkach

Na cmentarzu w Adamiszkach w bezimiennych grobach, oznakowanych małymi betonowymi krzyżami, spoczywają Stanisław Krukowski ps. Młot i Jan Grzywacz ps. Komar, obaj z oddziału sierżanta W. Janczewskiego ps. Laluś. Zginęli w maju 1945 r. Wszyscy byli żołnierzami bohaterskiego dowódcy II batalionu 77 Pułku Piechoty Okręgu Nowogródzkiego AK por. Jana Borysewicza ps. Krysia. Michał Rzuchowski ps. Łabędź, Stanisław Krukowski ps. Młot i Jan Grzywacz ps. Komar przeżyli swego dowódcę o dwa tygodnie. Po akcji przyjechali w lutym z Wojdat do kolonii Bołądziszki i zatrzymali się z oddziałem u rodziny Bartoszewiczów. Po donosie NKWD otoczyło łaźnię, w której przebywali żołnierze i wymordowało ich. Nikt nie ocalał.

Inskrypcja

groby bezimienne