Grób nieznanego żołnierza AK w Skojdziszkach

W sierpniu 1944 roku znaleziono tu zwłoki poległego 7 lipca 1944 r. NN żołnierza o imieniu Władek, z oddziału O.R.K.O. „Groma”. W tej okolicy, podczas operacji „Ostra Brama” w lipcu 1944 r. oddział konny AK został zaatakowany przez samoloty niemieckie. Jeden z żołnierzy zginął trafiony seriami karabinu maszynowego z samolotu. Gdy ucichły walki, po paru tygodniach mieszkańcy Skojdziszek – Artmanowiczowie podczas żniw znaleźli ciało owego żołnierza. Nie udało się ustalić jego tożsamości, przy zabitym znaleziono jedynie obrazek religijny z napisem „Na pamiątkę kochanemu Władkowi”. Pochowano go, stawiając na jego grobie drewniany krzyż, później stanął tam żelazny. W 1971 r., jak twierdził Aleksander Żaworonok, jego brat Stanisław ściągnął z pola ciągnikiem olbrzymi głaz i ustawił go na grobie owego żołnierza AK. Na kamieniu wybił krzyż, cyfrę 1944 i rzymską cyfrę miesiąca lipca – VII, powstał swoisty oryginalny pomnik[1]. W dniu 13 lipca 1992 roku poświęcony został głaz na jego grobie z wyrytym krzyżem i datą. W dniu 11 lipca 1993 roku poświęcono też w tym miejscu duży, dębowy krzyż. A to wszystko dzięki mieszkańcom Skojdziszek Grzegorzowi Rutkowskiemu i Aleksandrowi Żaworonkowi, członkom koła ZPL. Z okazji kolejnych rocznic wyzwolenia Wilna odbywały się tu uroczystości z udziałem mieszkańców Skojdziszek i okolicy, na których w przeszłości nie brakło także żyjących kombatantów Armii Krajowej[2].

[1] Lewicki J., Zachować dziedzictwo narodowe, http://www.tygodnik.lt/201036/wiesci6.html

[2] http://www.tygodnik.lt/200426/bliska2.html

Inskrypcja

VII 1944 r.