Grób żołnierza AK Edwarda Zaleskiego w Butrymańcach

Edward Zaleski poległ w 1944 r.

Inskrypcja

Edward Zaleski / lat 30 zm.1945