Grób żołnierza AK Józefa Milewskiego w Butrymańcach

Józef Milewski poległ w 1944 r.

Inskrypcja

Józef Milewski lat 28 zm.1945