Grób żołnierza AK Kazimierza Mickiewicza w Taboryszkach

Kazimierz Mickiewicz, ur. w 1921 r., żołnierz oddziału partyzanckiego AK, zginął 23 02 1945 r. w Ławżach.

Inskrypcja

Ś.P. / Kazimierz / Mickiewicz / żołnierz oddziału partyzanckiego Armii Krajowej / zginął w walce z NKWD w Ławżach 1921 / 23 II 1945 /