Grób żołnierza AK Władysława Zienkiewicza w Taboryszkach

Władysław Zienkiewicz, żołnierz oddziału partyzanckiego AK, zginął 23 02 1945 r. w Ławżach.

Inskrypcja

Ś.P. / Władysław / Zienkiewicz / żołnierz oddziału partyzanckiego Armii Krajowej / zginął w walce z NKWD w Ławżach / 23 II 1945 /