Grób uczestnika powstania styczniowego Mikołaja Klimaszewskiego w Szyrwintach

W styczniu 1863 r. została utworzona grupa powstańcza wileńskiego powiatu na czele z Kiejtgailą (Horodenski). W tym czasie w Szeszolskim lesie około wsi Kiwonie (r. szyrwincki) założono obóz, były pomieszczenia mieszkalne, obory, kuźnia. W tym miejscu zbierali się powstańcy nie tylko z Szyrwint, lecz i Trok na czele z Feliksem Wysłouchem, który po boju z wojskiem carskim koło Żosli (r. Koszedarski) przeprawił się przez Wilię około Czabiszek i po starciu z wojskiem carskim przybył do Kiwoń. 30 kwietnia 1863 r. powstańcy zaznali porażki, F. Wysłouch wyruszył znowu do powiatu trockiego, następnie do Prus. F. Wysłouch był dobrze wyszkolony, zakończył Szkołę Wojenną w Italii i był szykowany na wodza powstania. Po odejściu Wysłoucha, powstańcy przyłączyli się do oddziału (to już poza granicą rejonu szyrwinckiego), który bazował w lesie Lena. Po przegranych bojach powstańcy wymaszerowali do lasu Łabanoras, powstańcami dowodził L. Narbut. Po tym oddział znowu wrócił do Lasu w Szeszolach. A w maju powstańcy stoczyli bój w Szyrwintach, zniszczyli dokumenty powiatowe, lecz już w czerwcu był rozbity ostatni oddział powstańczy około Giedrojć (r. molecki)1. Do dnia dzisiejszego zachował się kamienny pomnik na grobie powstańca Mikołaja Klimaszewskiego w Szyrwintach, odnowiony staraniem ZPL dzięki wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

1 Mail p. S. Tamaszunienie z dn. 28 04 2017

Inskrypcja

Mikołaj Klimaszewski / weteran 1863, 1842-14.IV.1932