Grób kombatanta Wojska Polskiego, żołnierza AK Józefa Paszkiewicza

Józef Paszkiewicz, ur. 18 maja 1913 r. we wsi Matuizy, r. orańskiego. Zmarł 2 listopada 1994 r., pochowany w Ejszyszkach. Pełnił służbe w Wojsku Polski. Składał przysięgę Prezydentowi RP. W l. 1938-1939 J. Paszkiewicz jako żołnierz WP stał na warcie przy grobie Serca Marszałka J. Piłsudskiego i prochów jego matki na Rossie. W momencie wybuch II wojny światowej został zmobilizowany do wojska, uczestniczył w krwawej bitwie nad Wartą, gdzie trafił do niewoli. Z pomocą pewnej obywatelki Niemiec uciekł z obozu. Powrócił do kraju w 1944 r., który już był zajęty przez Sowietów. Musiał się ukrywać, jak również ukrywać fakt służby w Wojsku Polskim [1].

[1] Z listu Mariana Paszkiewicza z dn. 2017 02 19, adresowanego na placówkę