Grób żołnierza AK Bronisława Lisowskiego w Rudominie

Bronisław Lisowski, sierżant Armii Krajowej, zginął 4 lipca 1944 roku. W okresie międzywojennym służył w 13 Pułku Ułanów Wileńskich, stacjonującym w Nowej Wilejce. Podczas II wojny światowej walczył w szeregach wileńskiej AK. Poległ podczas akcji na Porubanku 4 lipca 1944 r. Został pochowany na cmentarzu rudomińskim. Dzięki staraniom jego rodziny na mogile stanął pomnik. W dniu 27 listopada 2004 r. na cmentarzu parafialnym w Rudominie odbyła się uroczystość poświęcenia odnowionego nagrobka sierżanta AK Bronisława Lisowskiego. Inicjatorem odbudowy nagrobka był redaktor „Magazynu Kombatanckiego”, emitowanego na antenie radia „Znad Wilii” pod patronatem Senatu RP, publicysta Jerzy Surwiło. 

Niestety, wiosną 2003 r. nieznani sprawcy rozbili tablicę i przewrócili pomnik. Z inicjatywą odnowy nagrobka ponownie wystąpił J. Surwiło, apelując o zbiórkę środków. Apel znalazł oddźwięk w Konsulacie Generalnym RP w Wilnie, radiu „Znad Wilii”, u polskiego emigranta z Wilna Konstantego Sawickiego, zamieszkałego po wojnie w USA, a także mieszkańców Wilna Eugeniusza Rymszewicza i Zenona Mincewicza. Dzięki ofiarności wyżej wspomnianych osób na grobie sierżanta AK Bronisława Lisowskiego stanął nagrobek w postaci krzyża z marmuru wraz z zachowanym porcelanowym zdjęciem, pochodzącym z poprzedniego pomnika[1].

[1] http://www.tygodnik.lt/200449/wiesci1.html