Grób żołnierza AK D. Nosewicza w Niewoniańcach

Inskrypcja

Ś. P. / Nosewicz Daniel, ur. w 1918 / zmarł  śmiercią tragiczną /  6. I. 1945 / Pokój jego duszy /