Groby żołnierzy AK Zygmunta i Jana Jackiewiczów w Niewoniańcach

6 stycznia 1945 r. oddział „Komara” stoczył walkę z sowiecką grupą operacyjną koło Niewoniańc w Długich Kątach, wg. in. danych – pod Wieczoryszkami[1]. Zabito 8 sowietów, oddział stracił 7 ludzi. Zostali oni pochowani na cmentarzyku polowym w lesie. Były jeszcze dwa groby żołnierzy Armii Krajowej, rodziny ekshumowały szczątki przenosząc je w nieznane miejsce. 25 stycznia 1945 koło Niewonianców zginęło w potyczce z NKWD 5 żołnierzy z oddziału „Komara”, ale ich miejsce pochówku pozostaje nieznane.

Całość ogrodzona. Jeden grób – murowany pomnik oraz groby ziemne, metalowe krzyże. Widoczne doły po szczątkach 2 żołnierzy AK, ekshumowanych przez rodziny i przeniesionych w inne – nieznane miejsca. W 2015 r. renowacji kwatery dokonali członkowie Stowarzyszenia „Odra – Niemen”.

[1] http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/odra-niemen-wyjazd-na-kresy-najlepsza-lekcja-historii

 

Inskrypcja

Ś. P. / Zygmunt / Jackiewicz / 1911 - 1945 / Jan Jackiewicz / 1919 - 1945 / Pokój ich duszom / Pamiątka od rodziny /