Grób żołnierza AK Edwarda Buczka pseud Grzybek

,
()

Michnokiemie, gmina Podborze, rej. solecznicki, / Miknakiemis, Pabarės sen., Šalčininkų r.

Do lipca 2017 r. w Michnokiemiu znajdywał się grób żołnierza AK z 6 Brygady kaprala Edwarda Buczka pseud. Grzybek, który poległ tu w 1944 r. w walce z Niemcami.

W lipcu 1944 r. na postój do kolonii Michnokiemie Wawrzyńca Wojszwiłły przybył oddział AK. Niespodziewanie w pobliżu ukazali się Niemcy. W boju zginął młody kapral „Grzybek”. (…) Pan Wawrzyniec zaopiekował się grobem nieznanego żołnierza, zrobił krzyż, ogrodzenie i żywił nadzieję, że może ktoś się odezwie, przypomni nazwisko kaprala „Grzybka”. Tak też się stało. Partyzant o ps. „Grzybek” – to kpr. Edward Buczek, drużynowy 8 drużyny 3 kompanii, który poległ w walce z oddziałem strzelców górskich Wehrmachtu w dn. 01 08 1944 w kolonii Michnokiemie, koło Podborza – powiadomił Teodor Sawicki „Otto” z Gdańska, żołnierz 6 Samodzielnej Brygady Dyspozycyjnej mjra „Konara”. – Otrzymał śmiertelny postrzał w czoło, gdy bronił dojścia zza wysypiska kamieni na polu. Pochowano go z honorami wojskowymi…”[1] Symboliczny grób Edwarda Buczka mieści się na Jasnej Górce w Koleśnikach[2].

Ekshumacja: W dniach 19-20 lipca przeprowadzono prace ekshumacyjne grobu drużynowego 8 drużyny 3 kompanii 6 Wileńskiej Brygady AK – kaprala Edwarda Buczka ps. „Grzybek”. Kapral Edward Buczek poległ 1 sierpnia 1944 roku w kolonii Michnokiemie koło Podborza w starciu z oddziałem strzelców górskich Wermachtu. Ekshumacja była bardzo trudna ze względu na rosnące na grobie potężne drzewo. Jednak mimo trudności natury technicznej prace zakończyły się pomyślnie i szczątki podjęto. Przy szczątkach znaleziono fragmenty munduru wraz z guzikami oraz orzełka z polskiej czapki wojskowej, z jednym skrzydłem. Drugie najprawdopodobniej zostało odstrzelone. Szczątki kaprala Edwarda Buczka zostały przeniesione do polskiej kwatery wojskowej na cmentarzu w Ejszyszkach[3]. Ślady na czaszce wskazują, że zginął on tzw. metodą katyńską, czyli strzałem z bliskiej odległości w tył głowy.

Opis: Miejsce pierwotnego pochówku jest ogrodzone, stoi na nim krzyż z tabliczką IPN.

[1] Surwiło J., Rachunki nie zamknięte, Wilno, Magazyn Wileński, 1992, str. 296-297

[2] http://soleczniki.pl/solecznickie-nekropolie

[3] http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/pierwsze-sukcesy-prac-poszukiwawczych-ipn-w-rejonie-solecznickim

Inskrypcja

Grób żołnierza 6 Wileńskiej Brygady AK / kaprala Edwarda Buczka / ps. „Grzybek” / poległego w lipcu 1944 r. / Doczesne szczątki przeniesiono na kwaterę / żołnierzy AK w Ejszyszkach w roku 2017 /